ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 32/2539 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า (สมาคมรองเท้าไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 32/2539 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า (สมาคมรองเท้าไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107672.
View online Resources