บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216208.
View online Resources