ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานผลิตน้ำดื่มกาญจนา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานผลิตน้ำดื่มกาญจนา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/286085.
View online Resources