ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178895.
View online Resources