คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ 208/2520 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เอกชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ 208/2520 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เอกชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193717.
View online Resources