ประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และเกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และเกณฑ์การตัดสิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/554810.
View online Resources