พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2500

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2500. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27776.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล