ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 8/2563 เรื่อง แจ้งรายการถอนทะเบียนเรือไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [มีต่อ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 8/2563 เรื่อง แจ้งรายการถอนทะเบียนเรือไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [มีต่อ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560123.
View online Resources