ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6160 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวฝักบัวอาบน้ำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6160 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวฝักบัวอาบน้ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579375.
View online Resources