ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารที่ทดแทนเส้นทางการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารที่ทดแทนเส้นทางการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227791.
View online Resources