ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง คำสั่งให้ นายคำพา อ่อนบุญมา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1723/2552 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2023/2552]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง คำสั่งให้ นายคำพา อ่อนบุญมา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1723/2552 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2023/2552]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144149.
View online Resources