ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 10/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาไทยเยอรมันสแตนเลส]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 10/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาไทยเยอรมันสแตนเลส]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532761.
View online Resources