ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2539) เรื่อง การยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดลพบุรี สายที่ 2119 ลพบุรี -โคกสำโรง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2539) เรื่อง การยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดลพบุรี สายที่ 2119 ลพบุรี -โคกสำโรง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109636.
View online Resources