นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคนำไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 65

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคนำไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 65. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38585.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล