พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ทราย และตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ทราย และตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36373.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล