ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายสมชัย อัศวชัยโสภณ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายสมชัย อัศวชัยโสภณ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116152.
View online Resources