ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้า สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้า สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529185.
View online Resources