ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1110 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 124โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา-เชิงสะพาน อรุณอมรินทร์ เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเขตศาลายา - เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยก ช่วงสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล - เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1110 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 124โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา-เชิงสะพาน อรุณอมรินทร์ เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเขตศาลายา - เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยก ช่วงสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล - เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266242.
View online Resources