ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง คำสั่งให้ เด็กชายบุญเตือน แสงทอง และเด็กชายมนต์วิรัตน์ แสงทอง เป็นคนสาบสูญ (คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 866,867/2539 คดีหมายเลขแดงที่ 1010,1011/2539)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง คำสั่งให้ เด็กชายบุญเตือน แสงทอง และเด็กชายมนต์วิรัตน์ แสงทอง เป็นคนสาบสูญ (คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 866,867/2539 คดีหมายเลขแดงที่ 1010,1011/2539). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246897.
View online Resources