กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 218/ร. เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องโทษคดีความทางอาญา [ของ นางสาวปวิตรา จิตตกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 218/ร. เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องโทษคดีความทางอาญา [ของ นางสาวปวิตรา จิตตกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003000.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล