แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลอ้างอิง
ปิยะรัตน์ สุมงคล แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003250.
View online Resources