ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 1/2541 (อต.12) เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 1/2541 (อต.12) เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252962.
View online Resources