เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เรื่อง ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2505

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เรื่อง ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2505. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200434.
View online Resources