ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ เด็กหญิงพรรณพัชร์ พงศาสกุลโชติ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 391/2550 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 452/2550]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ เด็กหญิงพรรณพัชร์ พงศาสกุลโชติ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 391/2550 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 452/2550]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82221.
View online Resources