กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 491 ร. เรื่อง ปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษา [ของ นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 491 ร. เรื่อง ปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษา [ของ นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003076.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล