ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 40/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 40/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553448.
View online Resources