บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5 /2498 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กับคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5 /2498 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กับคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/217946.
View online Resources