คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 22/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [จำนวน 8 แห่ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 22/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [จำนวน 8 แห่ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221072.
View online Resources