ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271632.
View online Resources