ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 39/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเจ้าพ่อหลักเมือง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 39/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเจ้าพ่อหลักเมือง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/260562.
View online Resources