พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2476 กระทรวงการคลัง พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2513

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2476 กระทรวงการคลัง พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2513. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596760.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล