คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 43/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 43/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585631.
View online Resources