ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556330.
View online Resources