ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง [สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง [สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144077.
View online Resources