ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/434746.
View online Resources