ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2032 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศัพท์อุตสาหกรรมปิโตเลียม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2032 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศัพท์อุตสาหกรรมปิโตเลียม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90011.
View online Resources