ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำซ้ำซาก

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำซ้ำซาก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60550.
View online Resources