การออกแบบสร้างจุดกลับรถบนถนนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). การออกแบบสร้างจุดกลับรถบนถนนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/20049.
View online Resources