บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108602.
View online Resources