ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5106 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5106 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/544125.
View online Resources