ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 980/9648 และที่ 981/9649 ของนายคิรินทร์ กาญจนภูมิ เหมืองแร่ดีบุก)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 980/9648 และที่ 981/9649 ของนายคิรินทร์ กาญจนภูมิ เหมืองแร่ดีบุก). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90013.
View online Resources