ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 10กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 10กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172526.
View online Resources