การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมวัสดุคงคลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นพวรรณ เชาวสกู (2017). การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมวัสดุคงคลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567648.
View online Resources