ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายปราโมทย์ โรหิโตปการ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายปราโมทย์ โรหิโตปการ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233663.
View online Resources