สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเนวิน ชิดชอบ) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเอกภาพมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเนวิน ชิดชอบ) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเอกภาพมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42305.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล