ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557310.
View online Resources