ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2557 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานแม็คยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2557 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานแม็คยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436530.
View online Resources