ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 104 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1462อุบลราชธานี - โขงเจียม ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงโขงเจียม - ศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์กลาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 104 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1462อุบลราชธานี - โขงเจียม ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงโขงเจียม - ศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์กลาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/244110.
View online Resources