ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดเลา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดเลา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269395.
View online Resources