ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิหอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิหอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/79093.
View online Resources